Arabiska för väst

Sudriyya
ﺻُﺪﺭِﻳَّﺔ
väst – femininum singular

Det arabiska ordet för väst uttalas Sudriyya och skrivs ﺻُﺪﺭِﻳَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väst består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väst

Alla bokstäver i väst

ﺻُﺪﺭِﻳَّﺔ
ﺻـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Sad
S
dal
d
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för väst består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻُﺪﺭِﻳَّﺔ och uttalas Sudriyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för väst

fu3l blir Sudriyya

Vi har sett att det arabiska ordet för väst skrivs ﺻُﺪﺭِﻳَّﺔ och uttalas Sudriyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är S, d och r, blir ordet Sudriyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som väst