Arabiska för panorama, utsikt

mashhad
ﻣَﺸﻬَﺪ
panorama, utsikt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för panorama, utsikt uttalas mashhad och skrivs ﻣَﺸﻬَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns panorama, utsikt i:

mashaahid
ﻣَﺸَﺎﻫِﺪ
panorama, utsikt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet panorama, utsikt består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med panorama, utsikt

Alla bokstäver i panorama, utsikt

ﻣَﺸﻬَﺪ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
mim
m
shin
sh
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för panorama, utsikt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺸﻬَﺪ och uttalas mashhad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver