Arabiska för exportera

Saddara
ﺻَﺪَّﺭَ
exportera – dåtid han
yuSaddiru
ﻳُﺼَﺪِّﺭُ
exportera – nutid han

Det arabiska verbet för att exportera skrivs ﺻَﺪَّﺭَ och uttalas Saddara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﺪِّﺭُ och uttalas yuSaddiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exportera består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exportera

Alla bokstäver i exportera

ﺻَﺪَّﺭَ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺮ
 
Sad
S
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för exportera består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺪَّﺭَ och uttalas Saddara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för exportera

fa33ala blir Saddara

Vi har sett att det arabiska ordet för exportera skrivs ﺻَﺪَّﺭَ och uttalas Saddara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är S, d och r, blir ordet Saddara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som exportera

Böjningsformer av exportera

dåtid
nutid
han
Saddara
ﺻَﺪَّﺭَ
han - dåtid
yuSaddiru
ﻳُﺼَﺪِّﺭُ
han - nutid
hon
Saddarat
ﺻَﺪَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tuSaddiru
ﺗُﺼَﺪِّﺭُ
hon - nutid
jag
Saddartu
ﺻَﺪَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'uSaddiru
ﺃُﺻَﺪِّﺭُ
jag - nutid