Arabiska för publicera

'aSdara
ﺃَﺻﺪَﺭَ
publicera – dåtid han
yuSdiru
ﻳُﺼﺪِﺭُ
publicera – nutid han

Det arabiska verbet för att publicera skrivs ﺃَﺻﺪَﺭَ och uttalas 'aSdara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼﺪِﺭُ och uttalas yuSdiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet publicera

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet publicera består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med publicera

Alla bokstäver i publicera

ﺃَﺻﺪَﺭَ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ـﺄ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺮ
 
hamza
'
Sad
S
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för publicera består av: Bokstaven hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺻﺪَﺭَ och uttalas 'aSdara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för publicera

'af3ala blir 'aSdara

Vi har sett att det arabiska ordet för publicera skrivs ﺃَﺻﺪَﺭَ och uttalas 'aSdara. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är S, d och r, blir ordet 'aSdara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som publicera

Böjningsformer av publicera

dåtid
nutid
han
'aSdara
ﺃَﺻﺪَﺭَ
han - dåtid
yuSdiru
ﻳُﺼﺪِﺭُ
han - nutid
hon
'aSdarat
ﺃَﺻﺪَﺭَﺕ
hon - dåtid
tuSdiru
ﺗُﺼﺪِﺭُ
hon - nutid
jag
'aSdartu
ﺃَﺻﺪَﺭﺕُ
jag - dåtid
'uSdiru
ﺃُﺻﺪِﺭُ
jag - nutid