Arabiska för avbryta, klippa, skära

qaTa3a
ﻗَﻄَﻊَ
avbryta, klippa, skära – dåtid han
yaqTa3u
ﻳَﻘﻄَﻊُ
avbryta, klippa, skära – nutid han

Det arabiska verbet för att avbryta, klippa, skära skrivs ﻗَﻄَﻊَ och uttalas qaTa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻄَﻊُ och uttalas yaqTa3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avbryta, klippa, skära

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avbryta, klippa, skära består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avbryta, klippa, skära

Alla bokstäver i avbryta, klippa, skära

ﻗَﻄَﻊَ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
qaf
q
Ta
T
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avbryta, klippa, skära består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻄَﻊَ och uttalas qaTa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avbryta, klippa, skära

fa3ala blir qaTa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för avbryta, klippa, skära skrivs ﻗَﻄَﻊَ och uttalas qaTa3a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet qaTa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avbryta, klippa, skära

Böjningsformer av avbryta, klippa, skära

dåtid
nutid
han
qaTa3a
ﻗَﻄَﻊَ
han - dåtid
yaqTa3u
ﻳَﻘﻄَﻊُ
han - nutid
hon
qaTa3at
ﻗَﻄَﻌَﺖ
hon - dåtid
taqTa3u
ﺗَﻘﻄَﻊُ
hon - nutid
jag
qaTa3tu
ﻗَﻄَﻌﺖُ
jag - dåtid
'aqTa3u
ﺃَﻗﻄَﻊُ
jag - nutid