Arabiska för avbrott, hack

qaT3
ﻗَﻄﻊ
avbrott, hack – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avbrott, hack uttalas qaT3 och skrivs ﻗَﻄﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avbrott, hack

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avbrott, hack består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avbrott, hack

Alla bokstäver i avbrott, hack

ﻗَﻄﻊ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
qaf
q
Ta
T
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avbrott, hack består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻄﻊ och uttalas qaT3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avbrott, hack

fa3l blir qaT3

Vi har sett att det arabiska ordet för avbrott, hack skrivs ﻗَﻄﻊ och uttalas qaT3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet qaT3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avbrott, hack