Arabiska för ved

HaTab
ﺣَﻄَﺐ
ved – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ved uttalas HaTab och skrivs ﺣَﻄَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ved i:

'aHTaab
ﺃَﺣﻄَﺎﺏ
ved – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ved

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ved består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ved

Alla bokstäver i ved

ﺣَﻄَﺐ
ﺣـ
ـﻄـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﻄـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
Ta
T
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ved består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻄَﺐ och uttalas HaTab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ved

fa3al blir HaTab

Vi har sett att det arabiska ordet för ved skrivs ﺣَﻄَﺐ och uttalas HaTab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, T och b, blir ordet HaTab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ved