Arabiska för avbrott, provins

muqaaTa3a
ﻣُﻘَﺎﻃَﻌَﺔ
avbrott, provins – femininum singular

Det arabiska ordet för avbrott, provins uttalas muqaaTa3a och skrivs ﻣُﻘَﺎﻃَﻌَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avbrott, provins består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avbrott, provins

Alla bokstäver i avbrott, provins

ﻣُﻘَﺎﻃَﻌَﺔ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
mim
m
qaf
q
alef
Ta
T
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för avbrott, provins består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻘَﺎﻃَﻌَﺔ och uttalas muqaaTa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avbrott, provins

mufaa3ala blir muqaaTa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för avbrott, provins skrivs ﻣُﻘَﺎﻃَﻌَﺔ och uttalas muqaaTa3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet muqaaTa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avbrott, provins