Arabiska för avbrott

inqiTaa3
ﺍِﻧﻘِﻄَﺎﻉ
avbrott – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avbrott uttalas inqiTaa3 och skrivs ﺍِﻧﻘِﻄَﺎﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avbrott består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avbrott

Alla bokstäver i avbrott

ﺍِﻧﻘِﻄَﺎﻉ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
nun
n
qaf
q
Ta
T
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avbrott består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻘِﻄَﺎﻉ och uttalas inqiTaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avbrott

infi3aal blir inqiTaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för avbrott skrivs ﺍِﻧﻘِﻄَﺎﻉ och uttalas inqiTaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet inqiTaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avbrott