Arabiska för bit

qiT3a
ﻗِﻄﻌَﺔ
bit – femininum singular

Det arabiska ordet för bit uttalas qiT3a och skrivs ﻗِﻄﻌَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bit i:

qiTa3
ﻗِﻄَﻊ
bit – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bit

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bit består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bit

Alla bokstäver i bit

ﻗِﻄﻌَﺔ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
qaf
q
Ta
T
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bit består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗِﻄﻌَﺔ och uttalas qiT3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bit

fi3la blir qiT3a

Vi har sett att det arabiska ordet för bit skrivs ﻗِﻄﻌَﺔ och uttalas qiT3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet qiT3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bit