Arabiska för avbryta, lägga sig i, störa

qaaTa3a
ﻗَﺎﻃَﻊَ
avbryta, lägga sig i, störa – dåtid han
yuqaaTi3u
ﻳُﻘَﺎﻃِﻊُ
avbryta, lägga sig i, störa – nutid han

Det arabiska verbet för att avbryta, lägga sig i, störa skrivs ﻗَﺎﻃَﻊَ och uttalas qaaTa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺎﻃِﻊُ och uttalas yuqaaTi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avbryta, lägga sig i, störa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avbryta, lägga sig i, störa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avbryta, lägga sig i, störa

Alla bokstäver i avbryta, lägga sig i, störa

ﻗَﺎﻃَﻊَ
ﻗـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
qaf
q
alef
Ta
T
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avbryta, lägga sig i, störa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﻃَﻊَ och uttalas qaaTa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avbryta, lägga sig i, störa

faa3ala blir qaaTa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för avbryta, lägga sig i, störa skrivs ﻗَﺎﻃَﻊَ och uttalas qaaTa3a. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet qaaTa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avbryta, lägga sig i, störa

Böjningsformer av avbryta, lägga sig i, störa

dåtid
nutid
han
qaaTa3a
ﻗَﺎﻃَﻊَ
han - dåtid
yuqaaTi3u
ﻳُﻘَﺎﻃِﻊُ
han - nutid
hon
qaaTa3at
ﻗَﺎﻃَﻌَﺖ
hon - dåtid
tuqaaTi3u
ﺗُﻘَﺎﻃِﻊُ
hon - nutid
jag
qaaTa3tu
ﻗَﺎﻃَﻌﺖُ
jag - dåtid
'uqaaTi3u
ﺃُﻗَﺎﻃِﻊُ
jag - nutid