Arabiska för musikstycke

maqTuu3a
ﻣَﻘﻄُﻮﻋَﺔ
musikstycke – femininum singular

Det arabiska ordet för musikstycke uttalas maqTuu3a och skrivs ﻣَﻘﻄُﻮﻋَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet musikstycke består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med musikstycke

Alla bokstäver i musikstycke

ﻣَﻘﻄُﻮﻋَﺔ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
mim
m
qaf
q
Ta
T
waw
w
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för musikstycke består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻘﻄُﻮﻋَﺔ och uttalas maqTuu3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för musikstycke

maf3uula blir maqTuu3a

Vi har sett att det arabiska ordet för musikstycke skrivs ﻣَﻘﻄُﻮﻋَﺔ och uttalas maqTuu3a. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uula och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet maqTuu3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som musikstycke