Arabiska för krossa, pulvrisera

saHaqa
ﺳَﺤَﻖَ
krossa, pulvrisera – dåtid han
yasHaqu
ﻳَﺴﺤَﻖُ
krossa, pulvrisera – nutid han

Det arabiska verbet för att krossa, pulvrisera skrivs ﺳَﺤَﻖَ och uttalas saHaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺤَﻖُ och uttalas yasHaqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krossa, pulvrisera består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krossa, pulvrisera

Alla bokstäver i krossa, pulvrisera

ﺳَﺤَﻖَ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
Ha
H
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för krossa, pulvrisera består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺤَﻖَ och uttalas saHaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krossa, pulvrisera

fa3ala blir saHaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för krossa, pulvrisera skrivs ﺳَﺤَﻖَ och uttalas saHaqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, H och q, blir ordet saHaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krossa, pulvrisera

Böjningsformer av krossa, pulvrisera

dåtid
nutid
han
saHaqa
ﺳَﺤَﻖَ
han - dåtid
yasHaqu
ﻳَﺴﺤَﻖُ
han - nutid
hon
saHaqat
ﺳَﺤَﻘَﺖ
hon - dåtid
tasHaqu
ﺗَﺴﺤَﻖُ
hon - nutid
jag
saHaqtu
ﺳَﺤَﻘﺖُ
jag - dåtid
'asHaqu
ﺃَﺳﺤَﻖُ
jag - nutid