Arabiska för ekonomisk

iqtiSaadiyy
ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩِﻱّ
ekonomisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ekonomisk uttalas iqtiSaadiyy och skrivs ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩِﻱّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ekonomisk i:

iqtiSaadiyya
ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩِﻳَّﺔ
ekonomisk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ekonomisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ekonomisk består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ekonomisk

Alla bokstäver i ekonomisk

ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩِﻱّ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alef
qaf
q
ta
t
Sad
S
alef
dal
d
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för ekonomisk består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩِﻱّ och uttalas iqtiSaadiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ekonomisk

ifti3aal blir iqtiSaadiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för ekonomisk skrivs ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩِﻱّ och uttalas iqtiSaadiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet iqtiSaadiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ekonomisk