Arabiska för syfte

maqSad
ﻣَﻘﺼَﺪ
syfte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för syfte uttalas maqSad och skrivs ﻣَﻘﺼَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns syfte i:

maqaaSid
ﻣَﻘَﺎﺻِﺪ
syfte – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet syfte består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med syfte

Alla bokstäver i syfte

ﻣَﻘﺼَﺪ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
 
mim
m
qaf
q
Sad
S
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för syfte består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﺼَﺪ och uttalas maqSad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för syfte

maf3al blir maqSad

Vi har sett att det arabiska ordet för syfte skrivs ﻣَﻘﺼَﺪ och uttalas maqSad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet maqSad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som syfte