Arabiska för lyckas

najaHa
ﻧَﺠَﺢَ
lyckas – dåtid han
yanjaHu
ﻳَﻨﺠَﺢُ
lyckas – nutid han

Det arabiska verbet för att lyckas skrivs ﻧَﺠَﺢَ och uttalas najaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺠَﺢُ och uttalas yanjaHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet lyckas

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyckas består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, jim som skrivs och uttalas j och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyckas

Alla bokstäver i lyckas

ﻧَﺠَﺢَ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺢ
 
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
nun
n
jim
j
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för lyckas består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺠَﺢَ och uttalas najaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lyckas

fa3ala blir najaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för lyckas skrivs ﻧَﺠَﺢَ och uttalas najaHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, j och H, blir ordet najaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lyckas

Böjningsformer av lyckas

dåtid
nutid
han
najaHa
ﻧَﺠَﺢَ
han - dåtid
yanjaHu
ﻳَﻨﺠَﺢُ
han - nutid
hon
najaHat
ﻧَﺠَﺤَﺖ
hon - dåtid
tanjaHu
ﺗَﻨﺠَﺢُ
hon - nutid
jag
najaHtu
ﻧَﺠَﺤﺖُ
jag - dåtid
'anjaHu
ﺃَﻧﺠَﺢُ
jag - nutid