Arabiska för förräderi

iftiyaat
ﺍِﻓﺘِﻴَﺎﺕ
förräderi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förräderi uttalas iftiyaat och skrivs ﺍِﻓﺘِﻴَﺎﺕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förräderi består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förräderi

Alla bokstäver i förräderi

ﺍِﻓﺘِﻴَﺎﺕ
ﻓـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
alef
fa
f
ta
t
ya
y
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för förräderi består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻓﺘِﻴَﺎﺕ och uttalas iftiyaat.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver