Arabiska för syfte

qaSd
ﻗَﺼﺪ
syfte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för syfte uttalas qaSd och skrivs ﻗَﺼﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet syfte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet syfte består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med syfte

Alla bokstäver i syfte

ﻗَﺼﺪ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
 
qaf
q
Sad
S
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för syfte består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺼﺪ och uttalas qaSd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för syfte

fa3l blir qaSd

Vi har sett att det arabiska ordet för syfte skrivs ﻗَﺼﺪ och uttalas qaSd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet qaSd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som syfte