Arabiska för avse, spara

taqaSSada
ﺗَﻘَﺼَّﺪَ
avse, spara – dåtid han
yataqaSSadu
ﻳَﺘَﻘَﺼَّﺪُ
avse, spara – nutid han

Det arabiska verbet för att avse, spara skrivs ﺗَﻘَﺼَّﺪَ och uttalas taqaSSada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻘَﺼَّﺪُ och uttalas yataqaSSadu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avse, spara består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avse, spara

Alla bokstäver i avse, spara

ﺗَﻘَﺼَّﺪَ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
 
ta
t
qaf
q
Sad
S
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avse, spara består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺼَّﺪَ och uttalas taqaSSada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avse, spara

tafa33ala blir taqaSSada

Vi har sett att det arabiska ordet för avse, spara skrivs ﺗَﻘَﺼَّﺪَ och uttalas taqaSSada. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet taqaSSada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avse, spara

Böjningsformer av avse, spara

dåtid
nutid
han
taqaSSada
ﺗَﻘَﺼَّﺪَ
han - dåtid
yataqaSSadu
ﻳَﺘَﻘَﺼَّﺪُ
han - nutid
hon
taqaSSadat
ﺗَﻘَﺼَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tataqaSSadu
ﺗَﺘَﻘَﺼَّﺪُ
hon - nutid
jag
taqaSSadtu
ﺗَﻘَﺼَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'ataqaSSadu
ﺃَﺗَﻘَﺼَّﺪُ
jag - nutid