Arabiska för avse, bege sig mot

qaSada
ﻗَﺼَﺪَ
avse, bege sig mot – dåtid han
yaqSidu
ﻳَﻘﺼِﺪُ
avse, bege sig mot – nutid han

Det arabiska verbet för att avse, bege sig mot skrivs ﻗَﺼَﺪَ och uttalas qaSada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺼِﺪُ och uttalas yaqSidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avse, bege sig mot

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avse, bege sig mot består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avse, bege sig mot

Alla bokstäver i avse, bege sig mot

ﻗَﺼَﺪَ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
 
qaf
q
Sad
S
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avse, bege sig mot består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺼَﺪَ och uttalas qaSada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avse, bege sig mot

fa3ala blir qaSada

Vi har sett att det arabiska ordet för avse, bege sig mot skrivs ﻗَﺼَﺪَ och uttalas qaSada. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet qaSada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avse, bege sig mot

Böjningsformer av avse, bege sig mot

dåtid
nutid
han
qaSada
ﻗَﺼَﺪَ
han - dåtid
yaqSidu
ﻳَﻘﺼِﺪُ
han - nutid
hon
qaSadat
ﻗَﺼَﺪَﺕ
hon - dåtid
taqSidu
ﺗَﻘﺼِﺪُ
hon - nutid
jag
qaSadtu
ﻗَﺼَﺪﺕُ
jag - dåtid
'aqSidu
ﺃَﻗﺼِﺪُ
jag - nutid