Arabiska för ömsesidig

mutabaadal
ﻣُﺘَﺒَﺎﺩَﻝ
ömsesidig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ömsesidig uttalas mutabaadal och skrivs ﻣُﺘَﺒَﺎﺩَﻝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ömsesidig består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ömsesidig

Alla bokstäver i ömsesidig

ﻣُﺘَﺒَﺎﺩَﻝ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ta
t
beh
b
alef
dal
d
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ömsesidig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺒَﺎﺩَﻝ och uttalas mutabaadal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ömsesidig

mutafaa3al blir mutabaadal

Vi har sett att det arabiska ordet för ömsesidig skrivs ﻣُﺘَﺒَﺎﺩَﻝ och uttalas mutabaadal. Ordet följer mönstret passivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3al och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet mutabaadal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ömsesidig