Arabiska för elak

Haqiir
ﺣَﻘِﻴﺮ
elak – maskulinum singular

Det arabiska ordet för elak uttalas Haqiir och skrivs ﺣَﻘِﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elak består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elak

Alla bokstäver i elak

ﺣَﻘِﻴﺮ
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
Ha
H
qaf
q
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för elak består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻘِﻴﺮ och uttalas Haqiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för elak

fa3iil blir Haqiir

Vi har sett att det arabiska ordet för elak skrivs ﺣَﻘِﻴﺮ och uttalas Haqiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är H, q och r, blir ordet Haqiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som elak