Arabiska för byta ut, ersätta

istabdala
ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ
byta ut, ersätta – dåtid han
yastabdilu
ﻳَﺴﺘَﺒﺪِﻝُ
byta ut, ersätta – nutid han

Det arabiska verbet för att byta ut, ersätta skrivs ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ och uttalas istabdala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺒﺪِﻝُ och uttalas yastabdilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byta ut, ersätta består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byta ut, ersätta

Alla bokstäver i byta ut, ersätta

ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
sin
s
ta
t
beh
b
dal
d
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för byta ut, ersätta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ och uttalas istabdala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för byta ut, ersätta

istaf3ala blir istabdala

Vi har sett att det arabiska ordet för byta ut, ersätta skrivs ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ och uttalas istabdala. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet istabdala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som byta ut, ersätta

Böjningsformer av byta ut, ersätta

dåtid
nutid
han
istabdala
ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ
han - dåtid
yastabdilu
ﻳَﺴﺘَﺒﺪِﻝُ
han - nutid
hon
istabdalat
ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻟَﺖ
hon - dåtid
tastabdilu
ﺗَﺴﺘَﺒﺪِﻝُ
hon - nutid
jag
istabdaltu
ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻟﺖُ
jag - dåtid
'astabdilu
ﺃَﺳﺘَﺒﺪِﻝُ
jag - nutid