Arabiska för byte, ersättning

istibdaal
ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ
byte, ersättning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för byte, ersättning uttalas istibdaal och skrivs ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns byte, ersättning i:

istibdaalaat
ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻟَﺎﺕ
byte, ersättning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byte, ersättning består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byte, ersättning

Alla bokstäver i byte, ersättning

ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
sin
s
ta
t
beh
b
dal
d
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för byte, ersättning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ och uttalas istibdaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för byte, ersättning

istif3aal blir istibdaal

Vi har sett att det arabiska ordet för byte, ersättning skrivs ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ och uttalas istibdaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet istibdaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som byte, ersättning