Arabiska för kostym

badla
ﺑَﺪﻟَﺔ
kostym – femininum singular

Det arabiska ordet för kostym uttalas badla och skrivs ﺑَﺪﻟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kostym i:

bidal
ﺑِﺪَﻝ
kostym – femininum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kostym består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kostym

Alla bokstäver i kostym

ﺑَﺪﻟَﺔ
ﺑـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
beh
b
dal
d
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kostym består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﺪﻟَﺔ och uttalas badla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kostym

fa3la blir badla

Vi har sett att det arabiska ordet för kostym skrivs ﺑَﺪﻟَﺔ och uttalas badla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet badla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kostym