Arabiska för utbyta

baadala
ﺑَﺎﺩَﻝَ
utbyta – dåtid han
yubaadilu
ﻳُﺒَﺎﺩِﻝُ
utbyta – nutid han

Det arabiska verbet för att utbyta skrivs ﺑَﺎﺩَﻝَ och uttalas baadala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺒَﺎﺩِﻝُ och uttalas yubaadilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utbyta består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utbyta

Alla bokstäver i utbyta

ﺑَﺎﺩَﻝَ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
beh
b
alef
dal
d
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för utbyta består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺩَﻝَ och uttalas baadala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utbyta

faa3ala blir baadala

Vi har sett att det arabiska ordet för utbyta skrivs ﺑَﺎﺩَﻝَ och uttalas baadala. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet baadala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utbyta

Böjningsformer av utbyta

dåtid
nutid
han
baadala
ﺑَﺎﺩَﻝَ
han - dåtid
yubaadilu
ﻳُﺒَﺎﺩِﻝُ
han - nutid
hon
baadalat
ﺑَﺎﺩَﻟَﺖ
hon - dåtid
tubaadilu
ﺗُﺒَﺎﺩِﻝُ
hon - nutid
jag
baadaltu
ﺑَﺎﺩَﻟﺖُ
jag - dåtid
'ubaadilu
ﺃُﺑَﺎﺩِﻝُ
jag - nutid