Arabiska för bottenlös, långt bort

saHiiq
ﺳَﺤِﻴﻖ
bottenlös, långt bort – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bottenlös, långt bort uttalas saHiiq och skrivs ﺳَﺤِﻴﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bottenlös, långt bort består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bottenlös, långt bort

Alla bokstäver i bottenlös, långt bort

ﺳَﺤِﻴﻖ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
Ha
H
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för bottenlös, långt bort består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺤِﻴﻖ och uttalas saHiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bottenlös, långt bort

fa3iil blir saHiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för bottenlös, långt bort skrivs ﺳَﺤِﻴﻖ och uttalas saHiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, H och q, blir ordet saHiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bottenlös, långt bort