Arabiska för handel, utbyte

tabaadul
ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ
handel, utbyte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handel, utbyte uttalas tabaadul och skrivs ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns handel, utbyte i:

tabaadulaat
ﺗَﺒَﺎﺩُﻟَﺎﺕ
handel, utbyte – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handel, utbyte består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handel, utbyte

Alla bokstäver i handel, utbyte

ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
beh
b
alef
dal
d
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för handel, utbyte består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ och uttalas tabaadul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handel, utbyte

tafaa3ul blir tabaadul

Vi har sett att det arabiska ordet för handel, utbyte skrivs ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ och uttalas tabaadul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet tabaadul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handel, utbyte