Arabiska för intensiv, koncentrerad, tjock

kathiif
ﻛَﺜِﻴﻒ
intensiv, koncentrerad, tjock – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intensiv, koncentrerad, tjock uttalas kathiif och skrivs ﻛَﺜِﻴﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet intensiv, koncentrerad, tjock

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intensiv, koncentrerad, tjock består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, tha som skrivs ﺙ och uttalas th och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intensiv, koncentrerad, tjock

Alla bokstäver i intensiv, koncentrerad, tjock

ﻛَﺜِﻴﻒ
ﻛـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kaf
k
tha
th
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för intensiv, koncentrerad, tjock består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺜِﻴﻒ och uttalas kathiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver