Arabiska för lidande, trånghet, ångest

Diiq
ﺿِﻴﻖ
lidande, trånghet, ångest – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lidande, trånghet, ångest uttalas Diiq och skrivs ﺿِﻴﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lidande, trånghet, ångest

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lidande, trånghet, ångest består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ya som skrivs och uttalas y och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lidande, trånghet, ångest

Alla bokstäver i lidande, trånghet, ångest

ﺿِﻴﻖ
ﺿـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺿـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Dad
D
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för lidande, trånghet, ångest består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿِﻴﻖ och uttalas Diiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver