Arabiska för intyg

taSdiiq
ﺗَﺼﺪِﻳﻖ
intyg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intyg uttalas taSdiiq och skrivs ﺗَﺼﺪِﻳﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intyg består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intyg

Alla bokstäver i intyg

ﺗَﺼﺪِﻳﻖ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
Sad
S
dal
d
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för intyg består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼﺪِﻳﻖ och uttalas taSdiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för intyg

taf3iil blir taSdiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för intyg skrivs ﺗَﺼﺪِﻳﻖ och uttalas taSdiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är S, d och q, blir ordet taSdiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som intyg