Arabiska för bekräfta, tro

Saddaqa
ﺻَﺪَّﻕَ
bekräfta, tro – dåtid han
yuSaddiqu
ﻳُﺼَﺪِّﻕُ
bekräfta, tro – nutid han

Det arabiska verbet för att bekräfta, tro skrivs ﺻَﺪَّﻕَ och uttalas Saddaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﺪِّﻕُ och uttalas yuSaddiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bekräfta, tro

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bekräfta, tro består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bekräfta, tro

Alla bokstäver i bekräfta, tro

ﺻَﺪَّﻕَ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Sad
S
dal
d
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för bekräfta, tro består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺪَّﻕَ och uttalas Saddaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bekräfta, tro

fa33ala blir Saddaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för bekräfta, tro skrivs ﺻَﺪَّﻕَ och uttalas Saddaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är S, d och q, blir ordet Saddaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bekräfta, tro

Böjningsformer av bekräfta, tro

dåtid
nutid
han
Saddaqa
ﺻَﺪَّﻕَ
han - dåtid
yuSaddiqu
ﻳُﺼَﺪِّﻕُ
han - nutid
hon
Saddaqat
ﺻَﺪَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tuSaddiqu
ﺗُﺼَﺪِّﻕُ
hon - nutid
jag
Saddaqtu
ﺻَﺪَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'uSaddiqu
ﺃُﺻَﺪِّﻕُ
jag - nutid