Arabiska för tala sanning

Sadaqa
ﺻَﺪَﻕَ
tala sanning – dåtid han
yaSduqu
ﻳَﺼﺪُﻕُ
tala sanning – nutid han

Det arabiska verbet för att tala sanning skrivs ﺻَﺪَﻕَ och uttalas Sadaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﺪُﻕُ och uttalas yaSduqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tala sanning består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tala sanning

Alla bokstäver i tala sanning

ﺻَﺪَﻕَ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Sad
S
dal
d
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för tala sanning består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺪَﻕَ och uttalas Sadaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tala sanning

fa3ala blir Sadaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för tala sanning skrivs ﺻَﺪَﻕَ och uttalas Sadaqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är S, d och q, blir ordet Sadaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tala sanning

Böjningsformer av tala sanning

dåtid
nutid
han
Sadaqa
ﺻَﺪَﻕَ
han - dåtid
yaSduqu
ﻳَﺼﺪُﻕُ
han - nutid
hon
Sadaqat
ﺻَﺪَﻗَﺖ
hon - dåtid
taSduqu
ﺗَﺼﺪُﻕُ
hon - nutid
jag
Sadaqtu
ﺻَﺪَﻗﺖُ
jag - dåtid
'aSduqu
ﺃَﺻﺪُﻕُ
jag - nutid