Arabiska för sanning, ärlighet

Sidq
ﺻِﺪﻕ
sanning, ärlighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sanning, ärlighet uttalas Sidq och skrivs ﺻِﺪﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sanning, ärlighet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sanning, ärlighet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sanning, ärlighet

Alla bokstäver i sanning, ärlighet

ﺻِﺪﻕ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Sad
S
dal
d
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för sanning, ärlighet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻِﺪﻕ och uttalas Sidq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sanning, ärlighet

fi3l blir Sidq

Vi har sett att det arabiska ordet för sanning, ärlighet skrivs ﺻِﺪﻕ och uttalas Sidq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är S, d och q, blir ordet Sidq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sanning, ärlighet