Arabiska för respektabel, överlägsen

faDiil
ﻓَﻀِﻴﻞ
respektabel, överlägsen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för respektabel, överlägsen uttalas faDiil och skrivs ﻓَﻀِﻴﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet respektabel, överlägsen

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet respektabel, överlägsen består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med respektabel, överlägsen

Alla bokstäver i respektabel, överlägsen

ﻓَﻀِﻴﻞ
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
Dad
D
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för respektabel, överlägsen består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﻀِﻴﻞ och uttalas faDiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för respektabel, överlägsen

fa3iil blir faDiil

Vi har sett att det arabiska ordet för respektabel, överlägsen skrivs ﻓَﻀِﻴﻞ och uttalas faDiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är f, D och l, blir ordet faDiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som respektabel, överlägsen