Arabiska för avfall, rest

faDla
ﻓَﻀﻠَﺔ
avfall, rest – femininum singular

Det arabiska ordet för avfall, rest uttalas faDla och skrivs ﻓَﻀﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns avfall, rest i:

faDlaat
ﻓَﻀﻠَﺎﺕ
avfall, rest – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avfall, rest

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avfall, rest består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avfall, rest

Alla bokstäver i avfall, rest

ﻓَﻀﻠَﺔ
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
fa
f
Dad
D
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för avfall, rest består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﻀﻠَﺔ och uttalas faDla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avfall, rest

fa3la blir faDla

Vi har sett att det arabiska ordet för avfall, rest skrivs ﻓَﻀﻠَﺔ och uttalas faDla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är f, D och l, blir ordet faDla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avfall, rest