Arabiska för nyfikenhet

fuDuul
ﻓُﻀُﻮﻝ
nyfikenhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nyfikenhet uttalas fuDuul och skrivs ﻓُﻀُﻮﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nyfikenhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nyfikenhet består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nyfikenhet

Alla bokstäver i nyfikenhet

ﻓُﻀُﻮﻝ
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
Dad
D
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för nyfikenhet består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓُﻀُﻮﻝ och uttalas fuDuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nyfikenhet

fu3uul blir fuDuul

Vi har sett att det arabiska ordet för nyfikenhet skrivs ﻓُﻀُﻮﻝ och uttalas fuDuul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är f, D och l, blir ordet fuDuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nyfikenhet