Arabiska för preferens

tafDiil
ﺗَﻔﻀِﻴﻞ
preferens – maskulinum singular

Det arabiska ordet för preferens uttalas tafDiil och skrivs ﺗَﻔﻀِﻴﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet preferens består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med preferens

Alla bokstäver i preferens

ﺗَﻔﻀِﻴﻞ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
fa
f
Dad
D
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för preferens består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻔﻀِﻴﻞ och uttalas tafDiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för preferens

taf3iil blir tafDiil

Vi har sett att det arabiska ordet för preferens skrivs ﺗَﻔﻀِﻴﻞ och uttalas tafDiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är f, D och l, blir ordet tafDiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som preferens