Arabiska för tjänst

faDl
ﻓَﻀﻞ
tjänst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tjänst uttalas faDl och skrivs ﻓَﻀﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tjänst i:

faDaa'il
ﻓَﻀَﺎﺋِﻞ
tjänst – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tjänst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tjänst består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tjänst

Alla bokstäver i tjänst

ﻓَﻀﻞ
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
Dad
D
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för tjänst består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﻀﻞ och uttalas faDl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tjänst

fa3l blir faDl

Vi har sett att det arabiska ordet för tjänst skrivs ﻓَﻀﻞ och uttalas faDl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, D och l, blir ordet faDl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tjänst