Arabiska för till sist

'akhiiran
ﺃَﺧِﻴﺮﺍً
till sist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för till sist uttalas 'akhiiran och skrivs ﺃَﺧِﻴﺮﺍً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet till sist

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet till sist består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med till sist

Alla bokstäver i till sist

ﺃَﺧِﻴﺮﺍً
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺎ
 
alif hamza
'
kha
kh
ya
y
ra
r
alef
 
 
Det arabiska ordet för till sist består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺃَﺧِﻴﺮﺍً och uttalas 'akhiiran.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver