Arabiska för tillmötesgå

tafaDDala
ﺗَﻔَﻀَّﻞَ
tillmötesgå – dåtid han
yatafaDDalu
ﻳَﺘَﻔَﻀَّﻞُ
tillmötesgå – nutid han

Det arabiska verbet för att tillmötesgå skrivs ﺗَﻔَﻀَّﻞَ och uttalas tafaDDala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﻀَّﻞُ och uttalas yatafaDDalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet tillmötesgå

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillmötesgå består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillmötesgå

Alla bokstäver i tillmötesgå

ﺗَﻔَﻀَّﻞَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
fa
f
Dad
D
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för tillmötesgå består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﻀَّﻞَ och uttalas tafaDDala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillmötesgå

tafa33ala blir tafaDDala

Vi har sett att det arabiska ordet för tillmötesgå skrivs ﺗَﻔَﻀَّﻞَ och uttalas tafaDDala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, D och l, blir ordet tafaDDala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillmötesgå

Böjningsformer av tillmötesgå

dåtid
nutid
han
tafaDDala
ﺗَﻔَﻀَّﻞَ
han - dåtid
yatafaDDalu
ﻳَﺘَﻔَﻀَّﻞُ
han - nutid
hon
tafaDDalat
ﺗَﻔَﻀَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tatafaDDalu
ﺗَﺘَﻔَﻀَّﻞُ
hon - nutid
jag
tafaDDaltu
ﺗَﻔَﻀَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'atafaDDalu
ﺃَﺗَﻔَﻀَّﻞُ
jag - nutid