Arabiska för nöjd

fariH
ﻓَﺮِﺡ
nöjd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nöjd uttalas fariH och skrivs ﻓَﺮِﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nöjd i:

fariHa
ﻓَﺮِﺣَﺔ
nöjd – femininum singular
fariHaat
ﻓَﺮِﺣَﺎﺕ
nöjd – femininum plural
fariHuuna
ﻓَﺮِﺣُﻮﻥَ
nöjd – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nöjd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nöjd består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nöjd

Alla bokstäver i nöjd

ﻓَﺮِﺡ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
fa
f
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för nöjd består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮِﺡ och uttalas fariH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nöjd

fa3il blir fariH

Vi har sett att det arabiska ordet för nöjd skrivs ﻓَﺮِﺡ och uttalas fariH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är f, r och H, blir ordet fariH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nöjd