Arabiska för livmoder

raHim
ﺭَﺣِﻢ
livmoder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för livmoder uttalas raHim och skrivs ﺭَﺣِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns livmoder i:

'arHaam
ﺃَﺭﺣَﺎﻡ
livmoder – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet livmoder består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med livmoder

Alla bokstäver i livmoder

ﺭَﺣِﻢ
ﺣـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för livmoder består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺣِﻢ och uttalas raHim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för livmoder

fa3il blir raHim

Vi har sett att det arabiska ordet för livmoder skrivs ﺭَﺣِﻢ och uttalas raHim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är r, H och m, blir ordet raHim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som livmoder