Arabiska för salt

milH
ﻣِﻠﺢ
salt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för salt uttalas milH och skrivs ﻣِﻠﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns salt i:

'amlaaH
ﺃَﻣﻠَﺎﺡ
salt – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet salt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet salt består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med salt

Alla bokstäver i salt

ﻣِﻠﺢ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
lam
l
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för salt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻠﺢ och uttalas milH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för salt

fi3l blir milH

Vi har sett att det arabiska ordet för salt skrivs ﻣِﻠﺢ och uttalas milH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är m, l och H, blir ordet milH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som salt