Arabiska för koppling, relation

3alaaqa
ﻋَﻠَﺎﻗَﺔ
koppling, relation – femininum singular

Det arabiska ordet för koppling, relation uttalas 3alaaqa och skrivs ﻋَﻠَﺎﻗَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns koppling, relation i:

3alaaqaat
ﻋَﻠَﺎﻗَﺎﺕ
koppling, relation – femininum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet koppling, relation

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koppling, relation består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med koppling, relation

Alla bokstäver i koppling, relation

ﻋَﻠَﺎﻗَﺔ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
ayn
3
lam
l
alef
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för koppling, relation består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﺎﻗَﺔ och uttalas 3alaaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för koppling, relation

fa3aala blir 3alaaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för koppling, relation skrivs ﻋَﻠَﺎﻗَﺔ och uttalas 3alaaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är 3, l och q, blir ordet 3alaaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som koppling, relation