Arabiska för tillstånd

Haala
ﺣَﺎﻟَﺔ
tillstånd – femininum singular

Det arabiska ordet för tillstånd uttalas Haala och skrivs ﺣَﺎﻟَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tillstånd

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillstånd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillstånd

Alla bokstäver i tillstånd

ﺣَﺎﻟَﺔ
ﺣـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
Ha
H
alef
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tillstånd består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻟَﺔ och uttalas Haala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver