sjukdomstillstånd

Den arabiska frasen sjukdomstillstånd uttalas Haalatun maraDiyyatun och skrivs ﺣَﺎﻟَﺔٌ ﻣَﺮَﺿِﻴَّﺔٌ

De arabiska orden i sjukdomstillstånd

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen sjukdomstillstånd. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

tillstånd

ﺣَﺎﻟَﺔٌ
Uttal: Haalatun
Svensk versättning: tillstånd
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

sjuk

ﻣَﺮَﺿِﻴَّﺔٌ
Uttal: maraDiyyatun
Svensk versättning: sjuk
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Typ av fras: Fraser med substantiv + adjektiv

Det här frasen består av ett substantiv (tillstånd) och ett adjektiv (sjuk) som beskriver ordet. Notera att adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus och numerus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasuset nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Källa: Språkrådet