Arabiska för ungefär

Hawaalayy
ﺣَﻮَﺍﻟَﻲّ
ungefär – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ungefär uttalas Hawaalayy och skrivs ﺣَﻮَﺍﻟَﻲّ.

Om ljudfilerna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ungefär består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ungefär

Alla bokstäver i ungefär

ﺣَﻮَﺍﻟَﻲّ
ﺣـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Ha
H
waw
w
alef
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för ungefär består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺣَﻮَﺍﻟَﻲّ och uttalas Hawaalayy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver