Arabiska för omöjlig

mustaHiil
ﻣُﺴﺘَﺤِﻴﻞ
omöjlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för omöjlig uttalas mustaHiil och skrivs ﻣُﺴﺘَﺤِﻴﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet omöjlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omöjlig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omöjlig

Alla bokstäver i omöjlig

ﻣُﺴﺘَﺤِﻴﻞ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
sin
s
ta
t
Ha
H
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för omöjlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺤِﻴﻞ och uttalas mustaHiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver