Arabiska för hälsomässig

SiHHiyy
ﺻِﺤِّﻲّ
hälsomässig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hälsomässig uttalas SiHHiyy och skrivs ﺻِﺤِّﻲّ.

Förutom grundformen finns hälsomässig i:

SiHHiyya
ﺻِﺤِّﻴَّﺔ
hälsomässig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hälsomässig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälsomässig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälsomässig

Alla bokstäver i hälsomässig

ﺻِﺤِّﻲّ
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Sad
S
Ha
H
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för hälsomässig består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺻِﺤِّﻲّ och uttalas SiHHiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver